1.  FOGALOMMEGHATÁROZÁS ÉS KIFEJEZÉSEK

Serplast – az S.C. kereskedelmi neve. SERPLAST S.R.L, román állampolgárságú jogi személy, székhelye: Nagyvárad, Str.Emilian Mircea Chitul 12. Rendelési szám a Cégjegyzékben J05/4921/1994, egyedi adóregisztrációs kód: RO6733523.

Eladó – Serplast

Vevő – természetes személy/jogi személy vagy bármely jogi személy, aki fiókot hoz létre a Webhelyen és megrendelést ad le.

Ügyfél – az a természetes/jogi személy, aki hozzáfér a TARTALOMhoz, vagy hozzáfér a Serplast által elérhetővé tett bármely kommunikációs eszközön keresztül (elektronikus, telefonos stb.), vagy a Serplast és a közötte fennálló felhasználói szerződés alapján, és amely megköveteli a FIÓK létrehozása és használata.

Felhasználó – minden a Weboldalon regisztrált természetes/jogi személy, aki a Fiók létrehozásának folyamatával elfogadta az Általános Szerződési Feltételek szakaszban szereplő webhelyspecifikus pontokat.

Becenév – álnév, amellyel egy adott Felhasználó/Ügyfél/Vásárló Tartalmat adhat hozzá az Oldalhoz. A becenév a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló Honlapján található információkhoz kapcsolódik a „Felhasználónév” néven.

Fiók – az Oldal azon része, amely egy e-mail címből és egy jelszóból áll, amely lehetővé teszi a Vásárló számára a Megrendelés leadását, és amely információkat tartalmaz az Ügyfélről/Vevőről és a Vásárló oldalról való előzményeiről (Rendelések, adószámlák, Áruk garanciák stb.).

Kedvencek – a fiók része, amely lehetővé teszi a Vevő/Felhasználó számára Listák létrehozását.

Weboldal – www.serplastsrl.ro domain és aldomainjei.

Megrendelés – az Eladó és a Vevő közötti kommunikációs formaként működő elektronikus dokumentum, amelyen keresztül a Vevő a Webhelyen keresztül közli az Eladóval azon szándékát, hogy árukat és szolgáltatásokat vásároljon a Webhelyről.

Áruk és szolgáltatások – minden olyan termék vagy szolgáltatás, ideértve a Megrendelésben említett dokumentumokat és szolgáltatásokat, amelyeket az Eladó a megkötött Szerződés eredményeként a Vevőnek nyújt.

Szerződés – az Eladó és a Vevő között létrejött távoli szerződés, az Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül.

Tartalom

•    minden olyan információ a Webhelyen, amely elektronikus eszközzel látogatható, megtekinthető vagy más módon elérhető;

•     az Eladó által a Vevőknek elektronikus úton és/vagy bármely más elérhető kommunikációs eszközön küldött e-mailek tartalma;

•    bármilyen, az Eladó alkalmazottja/munkatársa által bármilyen módon közölt információ, a Vevő, az általa megadott vagy nem általa megadott elérhetőségek szerint;

•    az Árukkal és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és/vagy az Eladó által egy bizonyos időszakban alkalmazott díjak;

•     az árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és/vagy olyan harmadik fél által felszámított díjak, akikkel az Eladó partnerségi szerződést kötött egy bizonyos időszakon belül;

•    az Eladóra vonatkozó adatok vagy annak egyéb kiemelt adatai.

Megjegyzés – kritikus célú elismerés vagy megfigyelés, vélemény vagy egyéb megjegyzés oldalán.

Kérdés – más Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók megszólításának formája az adott oldalon található termékekről vagy szolgáltatásokról való tájékoztatás érdekében.

Válasz – írásos információ, amelyet az Oldalon, egy bizonyos termék oldalán Kérdést feltett Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak küldünk. A válasz egy Felhasználó/Ügyfél/Vásárló által egy beszélgetés során felkínált magyarázat egy másik Felhasználó/Ügyfél/Vásárló számára.

Dokumentum – jelen Általános Szerződési Feltételek.

Specifikációk – az Áruk és Szolgáltatások leírásában meghatározott összes specifikáció és/vagy leírás.

2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

2.1. A Megrendelés Weboldalon történő regisztrálásával a Vevő beleegyezik abba a kommunikációs formába (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó kereskedelmi műveleteit folytatja.

2.2. Indokolt okokból az Eladó fenntartja a jogot a Megrendelésben szereplő Áruk és/vagy Szolgáltatások mennyiségének megváltoztatására. Ha megváltoztatja a Megrendelésben szereplő Áruk és/vagy Szolgáltatások mennyiségét, erről a Vevőt a Megrendelés leadásakor az Eladó részére megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti.

3. ONLINE ÉRTÉKESITÉSI POLITIKA

3.1. A Megrendelés leadása bármely Ügyfél/Vásárló számára engedélyezett. A Serplast fenntartja a jogot, hogy indokolt okból korlátozza az Ügyfél/Vásárló hozzáférését a Megrendelés leadásához és/vagy egyes elfogadott fizetési módokhoz, ha úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél/Vásárló magatartása vagy tevékenysége az Oldalt, cselekedetei bármilyen módon árthatnak a Serplastnak. Ezen esetekben az Ügyfél/Vevő felveheti a kapcsolatot a Serplast Ügyfélkapcsolati Osztályával, hogy tájékozódjon a fent említett intézkedések alkalmazásához vezető okokról.

3.2. Az Eladóval való kommunikáció történhet vele való közvetlen kapcsolattartáson keresztül, vagy a Webhely „Kapcsolatfelvétel” részében említett címeken keresztül. Az eladó szabadon kezelheti a kapott információkat anélkül, hogy ezt indokolnia kellene.

3.3. A Serplast meghatározott időn belül és a rendelkezésre álló készlet erejéig információkat közölhet az Oldalon az általa gyakorolt ​​Árukról és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy promóciókról.

3.4. A Weboldalon bemutatott Árukra és/vagy Szolgáltatásokra vonatkozó összes ár RON-ban (RON) van megadva, és nem tartalmazza az ÁFA-t. A pénznem és a fizetési mód forintra, euróra és dollárra változtatható.

4. SZELEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

4.1. A preambulumban meghatározott tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan az emblémákat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, szöveges és/vagy multimédiás tartalmakat, amelyek az Oldalon jelennek meg, a Serplast kizárólagos tulajdonát képezik, amely minden jog e tekintetben közvetlenül vagy közvetve (használati és/vagy közzétételi engedélyek révén) szerzett.

4.2. Az Ügyfél/Vásárló nem másolhat, terjeszthet, publikálhat, harmadik félnek átadhat, módosíthat és/vagy más módon megváltoztathat, felhasználhat, hivatkozhat, megjeleníthet, nem tartalmazhat semmilyen Tartalmat a Serplast által eredetileg szándékolttól eltérő kontextusba, nem tartalmazhat semmilyen Tartalmat. a Weboldalon kívül a Serplast szerzői jogát jelző jelzések eltávolítása a Tartalmon, valamint a Tartalom reprodukálásával, módosításával vagy megjelenítésével készült anyagok átadásában, értékesítésében, terjesztésében való részvétel.

5. RENDELÉS

5.1. Az Ügyfél/Vásárló a Honlapon a kívánt árut a bevásárlókosárba helyezve adhat le Megrendeléseket, majd a megrendelést a kifejezetten megjelölt módok valamelyikén történő fizetéssel teljesítheti. A bevásárlókosárba helyezést követően az Áru mindaddig megvásárolható, amíg van rá készlet. Egy Áru/Szolgáltatás kosárba helyezése a Megrendelés teljesítése nélkül nem eredményezi a megrendelés rögzítését, és implicit módon sem az Áru/Szolgáltatás automatikus lefoglalását.

5.2. A Vásárló a Megrendelés kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott, a vásárlási folyamathoz szükséges összes adata helyes, teljes és a valóságnak megfeleljen a megrendelés feladásának napján.

5.3. A Megrendelés teljesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az Eladó által elérhető/megegyezett bármely módon felvehesse vele a kapcsolatot minden olyan helyzetben, amikor a Vevővel való kapcsolatfelvételre van szükség.

6. SZÁMLÁZÁS – FIZETÉS

6.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.serplastsrl.ro nu includ T.V.A. .

6.2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

6.3. Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de Serplast.

6.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.

7.  ÁRUK KISZÁLLITÁSA

7.1. Az Eladó vállalja, hogy az Árut háztól-házig futárrendszerben szállítja a Vevő részére, vagy a Serplast székhelyére, a Megrendelő választása szerint.

7.2. Az eladó gondoskodik az Áruk megfelelő csomagolásáról, valamint a kísérő dokumentumok továbbításáról.

7.3. A Megrendelő vállalja, hogy a megjelölt szállítási címen jelen van, és a rendelést átveszi, ellenkező esetben az esetleges új szállítással kapcsolatos szállítási költséget ő viseli.

8. ÁRUK TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

8.1 Az Áru tulajdonjogának átruházása az átvételkor, a Vevő által a Megrendelésben megjelölt helyen történő fizetést követően történik.

9. FELELŐSSÉG

9.1 Az Eladó nem vállal felelősséget semmiféle kárért, amelyet a Vevőt vagy bármely harmadik személyt szenvedhet el, ha az Eladó teljesíti a Megrendelésből eredő bármely kötelezettségét, valamint az Áruk és Szolgáltatások szállítás utáni használatából eredő károkért. különösen veszteségük miatt.

10. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

10.1 A www.serplastsrl.ro weboldalon található regisztrációs űrlapok kitöltésével a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az űrlapon megadott személyes adataikat az Sc.Serplast S.R.L. kezelje. a jelen oldal deklarált céljaira, valamint statisztikai célokra, a 677/2001 sz. törvényben foglaltak szerint, amelyet később a GDPR módosított, az európai normáknak megfelelően.

10.2 Minden résztvevő számára biztosítottak a jogai a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001. törvényben, amely törvény biztosítja az érintettek tájékoztatáshoz való jogát az adatokhoz való hozzáférés, az adatokba való beavatkozás és a tiltakozás joga. Minden résztvevő jogosult az egyesület adatbázisából való kizárást kérni az office@serplastsrl.ro e-mail címen.

10.3 A résztvevők e-mailben küldött kifejezett kérésére Sc. Serplast S.R.L. vállalja:törvény előírásaival nem összhangban lévő adatokat díjmentesen frissíteni, zárolni, törölni vagy anonim adatokká alakítani. 677/2001 és GDPR az egyének védelméről a személyes adatok kezelésével és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatban; a kérelmező személyes adatainak kezelésének ingyenes leállítására.

10.4 A személyes adatok hibás nyilvántartásáért az S.C. Serplast S.R.L. felelősséget nem vállal.

11. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

11.1 A használati feltételek a jelen weboldal frissítésével bármikor módosíthatók, ezek a változtatások minden felhasználó/ügyfél számára kötelezővé és azonnali hatályúvá válnak.

12. MARKETING / KÉPEK

12.1. A virtuális áruházban és/vagy a hozzá linkelt weboldalakon és aloldalakon bemutatott termékekről készült képek, videók tájékoztató jellegűek, eltérhetnek az adott termékek valós termékeitől, illetve olyan kiegészítőket is láthatunk, amelyeket a csomag nem tartalmaz. az eladott termékből. Előfordulhat, hogy a bemutatott képek nem tükrözik a termékek frissített képeit és jellemzőit. A termék csomagolása a valóságban eltérhet az ezen a weboldalon látható fényképektől vagy videóktól. A dizájn, színek, formák, súlyok, méretek a valóságban eltérhetnek a weboldalon bemutatottaktól. A leírt műszaki adatok és jellemzők tájékoztató jellegűek, előzetes értesítés nélkül módosíthatók, és nem képeznek szerződéses kötelezettséget a szállító és a vevő között. Minden prezentáció nem köti a gyártó céget vagy a beszállítót a vevőhöz. Az ezen az oldalon vagy a hozzá kapcsolódó weboldalak valamelyikén bemutatott termék vásárlása előtt naprakész és pontos tájékoztatást kell kérnie a kívánt termékről, kizárólag az itt leírtak és bemutatottak (képekkel, videókkal és szövegekkel) történő felhasználásával. a webhelyen vagy az arra hivatkozott weboldalakon.

13. VISSZATÉRITÉSI SZABÁLYZAT

13.1. A OUG 34/2014-es, a távollévők között kötött szerződések megkötése és teljesítése során a fogyasztóvédelemre vonatkozó előírásai szerint: “A fogyasztónak joga van 14-en belül írásban értesíteni a kereskedőt, hogy a vásárlástól való elállását kötbér nélkül és indoklás nélkül a termék átvételétől számított nap, illetve szolgáltatás esetén a szerződés megkötésétől számítva” Ha szeretné visszaküldeni a megvásárolt termékeket, az S.C. Serplast S.R.L. garantálja Önnek a törvényben meghatározott visszaküldési határidőt, azaz a termék átvételétől számított 14 napot. Kövesse az alábbi lépéseket a visszaküldés kéréséhez:

Töltse le és töltse ki a visszaküldési űrlap összes adatát IDE KATTINTVA

A visszaküldeni kívánt csomagról írásban értesítse az Ügyfélszolgálati osztályt a comenzi@serplastsrl.ro címen.

A visszaküldési rendelést a mellékelt visszaküldési űrlappal együtt küldje el a következő címre: Sfantul Apostol Andrei u. 12.

A visszaküldés kézhezvételétől számított legfeljebb 14 naptári napon belül e-mailben értesítést kap a visszaküldött termék(ek) értékének visszatérítésének állapotáról a Visszaküldési űrlapon megadott számlaszámra.

A termékek visszaküldésének közvetlen költségei a vásárlót terhelik. Szükséges, hogy az eredeti terméket az Ön által szervezett futár (kivéve a Román Posta) küldje meg nekünk.

Amennyiben hibás vagy a megrendelttől eltérő terméket kapott, kérjük, írásban küldje el igényét a comenzi@serplastsrl.ro címre, az átvett termékekről készült fényképekkel együtt. A visszaküldést ebben az esetben az S.C. Serplast S.R.L.

A visszaküldési űrlap nélkül feladott csomagok késedelmet okozhatnak a visszatérítés feldolgozásában.

14. FORCE MAJEURE

14.1. Egyik fél sem vállal felelősséget szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséért, ha a határidőben és/vagy megfelelő módon történő teljesítés részben vagy egészben vis maior eseményre vezethető vissza. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik a felek ellenőrzésén, és amely nem kerülhető el. 14.2. Ha az esemény bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az esemény nem szűnik meg, mindkét fél jogosult a másik felet a Szerződés teljes felmondásáról értesíteni anélkül, hogy bármelyikük egyéb kártérítést követelhetne. másnak.

14.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

15. ALKALMAZANDÓ JOG – JOGHATÓSÁG

15.1 A jelen Szerződés a román jog hatálya alá tartozik. A Serplast és az Ügyfelek/Vevők között felmerülő vitákat békés úton, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat Nagyvárad önkormányzatának illetékes romániai bíróságai rendezik.

 
 
 
   

Shopping cart

0

No products in the cart.

Enter your search & hit enter